Contaminanten en ecotoxicologische effecten in slootdempingen in de Krimpenerwaard; verificatieonderzoek ecologie fase 2a: screening; bijlage 3 bij eindrapport Verificatieonderzoek ecologie Krimpenerwaard (Alterra-rapport 1016)

J.J.C. van der Pol, N.W. van den Brink, J.H. Faber

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  De vele met afval gedempte sloten in de Krimpenerwaard vormen een geval van ernstige bodemverontreiniging. In het gebiedsgericht bodembeheerplan wordt voorgesteld de milieurisico¿s te ondervangen door afdekken met 30cm schone grond. De noodzaak en toereikendheid van deze voorgenomen standaardmaatregel worden geverifieerd met betrekking tot landbouwkundige risico¿s, verspreidingsrisico¿s en ecologische risico¿s. Ecologische risico¿s werden bepaald op basis van aanwezigheid en beschikbaarheid van contaminanten in het dempingsmateriaal, herverontreiniging van de deklaag door bioturbatie en opname door planten, en effecten op bodemleven en weidevogels. Beoordeling van effecten vond plaats ten opzichte van een gebiedseigen referentie aan de hand van tevoren vastgestelde criteria. Dit rapport beschrijft de screening van dempingsmaterialen op de noodzaak tot afdekken.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherAlterra
  Number of pages72
  Publication statusPublished - 2004

  Publication series

  NameAlterra-rapport
  PublisherAlterra
  No.1019
  ISSN (Print)1566-7197

  Keywords

  • soil pollution
  • ditches
  • toxicology
  • ecotoxicology
  • earth moving
  • zuid-holland
  • krimpenerwaard

  Cite this