Consultancy-onderzoek naar de veroorzaker van een onbekende verwelking in komkommer

A. Vermunt, M. Chettou, B. Groen, S.J. Paternotte, R. Hamelink

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Op een aantal bedrijven trad in 2008 tijdens de teelt van komkommer pleksgewijs verwelking op waarvan de oorzaak onbekend was. Hierbij werd de stengelvoet soms wat dikker en de punt van de hoofdwortel was bruinverkleurd en glazig. De plantuitval bleef bij een paar telers beperkt tot enkele planten, maar kon ook in ernstige gevallen oplopen tot ca 20% van de planten. Omdat de uitval pleksgewijs optrad, was een chemische verontreiniging, fysiologische of klimatologische oorzaak onwaarschijnlijk. De verwachting was dat het om een microbiologische oorzaak gaat. Uit het hier uitgevoerde onderzoek bleek dat de ziekte niet veroorzaakt wordt door een bekende komkommerziekte. Wel is er geconstateerd dat in de vaatbundels van aangetaste planten hoge concentraties bacteriën aanwezig waren. Deze bacteriën zorgen ervoor dat de vaatbundels verstopt raken, waardoor geen transport van voedingsstoffen meer plaats kan vinden en de plant uiteindelijk verwelkt. Om de ziekte weer op te roepen in komkommerplanten, zijn bacteriën geïsoleerd uit aangetaste planten. Deze bacteriën zijn vervolgens opgekweekt en hiermee zijn jonge komkommerplantjes besmet. Er was echter geen effect waar te nemen gedurende een 6-weken durende teeltproef. De ziekte kon dus, in dit onderzoek, niet opgeroepen worden om zodoende de primaire veroorzaker vast te stellen. Uitgebreider onderzoek is gewenst om vast te stellen wat de primaire oorzaak is, zodat gerichte maatregelen getroffen kunnen worden om de verwelking te voorkomen. Anders bestaat er een risico, dat onder gelijke teeltcondities, er in 2009 en 2010 meer bedrijven getroffen zullen worden door deze verwelking.
  Original languageDutch
  Place of PublicationDelfgauw, Bleiswijk
  PublisherGroen Agro Control, WUR Glastuinbouw
  Number of pages11
  Publication statusPublished - 2008

  Keywords

  • cucumbers
  • cucumis sativus
  • plant disorders
  • plant diseases
  • agricultural research
  • fruit vegetables

  Cite this