Consequenties Minas en mestbeleid voor de bollenteelt op sectorniveau

R. Schreuder

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Het rapport is een verkenning van de gevolgen van MINAS 2003 voor de bollensector. Gekozen is voor een modelmatige benadering op het niveau van bedrijfstypen. Hiertoe is per regio een aantal bedrijfstypen gedefinieerd dat representatief is voor de arealen bloembollenteelt. De onderscheiden regio's zijn De Zuid/Kennemerïand, Het Noordelijk Zandgebied, West-Friesland, Overig klei (omvat Zuidwest-Nederland, Friesland/Groningen en Flevopolders), Oost-Nederland, Veenkoloniën en Droge zandgronden (in combinatie met veehouderij). De gevolgen van MINAS worden berekend aan de hand van de mineralenbalans per bedrijf bij Goede Landbouwpraktijk (GLP) en bij Prohibitieve heffingen. Bij Goede Landbouwpraktijk worden de bemestingsadviezen van de Bemestingsadviesbasis gevolgd. Bij prohibitieve heffingen zijn mineralenoverschotten tot nul teruggebracht. Bij de berekening van de financieel-economische gevolgen van MINAS wordt ingegaan op: • omvang van de heffingen bij forfaitaire of reële afvoernormen; • kosten van het meststoffenpakket; • kwaliteits- en kwaliteitsverlies bij prohibitieve heffingen; • consequenties mestbeleid voor huurprijs van bollenland en de baten van mestacceptatie. Verder wordt ingegaan op consequenties van MINAS voor extra aanvoer organische stof op nieuwe bollengronden, en wordt de aanvoerruimte voor stikstof berekend bij biologische bollenteelt. Op sectorniveau worden de heffingen geschat op f 1,3 miljoen. Toepassing van MINAS leidt met name tot heffingen: • in De Zuid/Kennemeriand, met name op bedrijven met hyacintenteelt op een diepe bouwvoor; • op 'Overig klei', de teelt van gladiool • op droge zandgronden, bij met name gladiool en tulp.
  Original languageDutch
  Place of PublicationLisse
  PublisherLaboratorium voor Bloembollenteelt
  Number of pages64
  Publication statusPublished - 2000

  Publication series

  NameRapport Bloembollenonderzoek
  No.nr. 123
  ISSN (Print)1386-9442

  Keywords

  • ornamental crops
  • manures
  • plant nutrition
  • monitoring
  • surpluses
  • environmental policy
  • nutrients
  • nutrient balance
  • cropping systems
  • application rates
  • losses from soil
  • netherlands

  Cite this