Consensusmodellering regionale hydrologie; deelrapport SIMGRO

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Voor het studiegebied Beerze en Reusel is in het kader van het project `Klimaat en Beken` (Van Walsum et al., 2002) een SIMGRO-model opgezet. De originele data zijn ten behoeve van dit project aangepast in 14 stappen, om de modelvergelijking te faciliteren. Vervolgens is een opsplitsing gemaakt van het landgebruik in `landbouwgebied` en `natuurgebied`. De bedoeling daarvan is om de ruimtelijke effecten van de ingrepen zichtbaar te kunnen maken. De volgende maatregel-effectruns zijn gemaakt: - verondiepen slootbodem tertiair systeem in het landbouwgebied; - dempen van de helft van waterlopen tertiair systeem (landbouwgebied); - veranderen van het landgebruik naar loofbos (landbouwgebied); - beregening van het landbouwgebied; - klimaatverandering. Tenslotte is in een korte discussieparagraaf ingegaan op de verdampingsberekening in SIMGRO. Uiteraard zal in het overkoepelende eindrapport dieper over de resultaten worden gediscussieerd, mede aan de hand van de vergelijking tussen de modellen.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherAlterra
  Number of pages102
  Publication statusPublished - 2003

  Publication series

  NameAlterra-rapport
  PublisherAlterra
  No.870
  ISSN (Print)1566-7197

  Keywords

  • land use
  • hydrology
  • streams
  • catchment hydrology
  • simulation models
  • comparisons
  • water management
  • netherlands
  • noord-brabant

  Cite this