Connecting foraging and roosting areas reveals how food stocks explain shorebird numbers

Wiene Bakker*, Bruno J. Ens, Adriaan Dokter, Henk Jan van der Kolk, Kees Rappoldt, Martijn van de Pol, Karin Troost, Henk W. van der Veer, Allert I. Bijleveld, Jaap van der Meer, Kees Oosterbeek, Eelke Jongejans, Andrew M. Allen

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

9 Citations (Scopus)

Search results