Concurrentiepositie van de Nederlandse broedeisector

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In de productiekolom voor pluimveevlees neemt de vermeerderingssector een belangrijke plaats in. Als producent van broedeieren leveren de vermeerderaars het uitgangsmateriaal voor de vleeskuikenhouders. Naast de binnenlandse afzet werd in 2002 18% van de Neder-landse productie geëxporteerd als eendagskuikens en 27% werd geëxporteerd als broedei. In deze studie wordt de huidige en toekomstige positie van de vermeerderingssector geanaly-seerd. Achtereenvolgens komen aan bod de positie op de binnenlandse markt, exportmarkten, nieuwe houderijsystemen (onder andere de groepskooien) en de effecten van het beleid met betrekking tot dierenwelzijn en milieu. Geconcludeerd wordt dat de exportpositie voor broed-eieren als gevolg van de vogelpestcrises en de dure euro op dit moment zwak is. De verwachting is dat concurrenten met een lagere kostprijs op termijn een belangrijk deel van de afzetmarkt in het Midden-Oosten zullen overnemen. In de periode 2005 tot 2010 wordt speci-fieke Nederlandse regelgeving van kracht op het terrein van dierenwelzijn en milieu. Hierdoor zullen de kosten voor de Nederlandse vermeerderaars stijgen. Hierbij is het van groot belang dat de belangrijke positie van de vermeerderaar in de productiekolom van pluimveevlees wordt onderkend. Om te komen tot een hoge gezondheidsstatus van de pluimveestapel die veilig pluimveevlees voortbrengt, is een vitale vermeerderingssector cruciaal.
  Original languageDutch
  Place of Publicationonbekend
  PublisherLEI
  Number of pages58
  ISBN (Print)9789052428796
  Publication statusPublished - 2004

  Publication series

  NameRapport / LEI : Domein 2, Bedrijfsontwikkeling en concurrentiepositie
  PublisherLEI

  Keywords

  • agricultural economics
  • farm development
  • poultry farming
  • exports
  • markets
  • farm structure
  • netherlands
  • agro-industrial chains
  • hatching eggs

  Cite this