Concurrentieanalyse biologisch uitgangsmateriaal

P.L. de Wolf, M.P.J. van der Voort, S.C. van Woerden, F.J. Munneke

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  Abstract

  Binnen dit onderzoek is een concurrentieanalyse van de biologische sector uitgevoerd. Dit is specifiek gericht op het in kaart brengen van de invloed die het verplicht stellen van biologisch uitgangsmateriaal heeft op de concurrentiepositie van Nederlandse biologische sector. Dit is gedaan aan de hand van vier gewassen, te weten consumptieaardappelen, winterpeen, zaaiuien en trostomaten. Deze gewassen worden voor een groot deel geëxporteerd naar met name Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.De productie en de productkwaliteit van de gewassen blijft gelijk indien biologisch in plaats van gangbaar, niet ontsmet uitgangsmateriaal wordt gebruikt. Voor alle gewassen geldt dat de prijs van het biologische uitgangsmateriaal hoger is. Dit vertaalt zich in een hogere kostprijs voor deze gewassen indien biologisch uitgangsmateriaal wordt gebruikt. Voor aardappelen worden weinig problemen verwacht, doordat de sector hiervoor zelf initiatieven heeft genomen.De verwachting van de sector is dat bij verplicht gebruik van biologisch peen- en uienzaad in Nederland de concurrentiepositie op korte en langere termijn verslechtert.
  Original languageDutch
  Place of PublicationLelystad
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving
  Number of pages38
  Publication statusPublished - 2005

  Publication series

  NamePPO
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving Sector Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente
  No.530127

  Keywords

  • organic farming
  • seed production
  • propagation materials
  • certification
  • seed certification

  Cite this