Comprehensive competence-based vocational education : the development and use of a curriculum analysis and improvement model

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

Competentiegericht beroepsonderwijs is zowel nationaal als internationaal een populair concept. Een eenduidige definitie ontbrak echter, maar is wel noodzakelijk als uitspraken moeten worden gedaan over de effectiviteit er van. Door middel van het vaststellen van acht principes, die zijn uitgewerkt in vier fasen is een comprehensive (ofwel allesomvattend en samenhangend) model ontwikkeld dat beschrijft wat competentiegericht beroepsonderwijs inhoudt. Het model laat onder andere zien dat als competentieontwikkeling het doel van beroepsonderwijs is, de instructiemethoden daarop moeten worden aangepast. Met behulp van dit model is nader onderzoek gedaan hoe competentiegericht beroepsonderwijs zich manifesteert in de onderwijspraktijk. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat competentiegericht beroepsonderwijs daadwerkelijk plaatsvindt in het agrarische MBO en HBO in Nederland; zowel studenten als docenten herkennen in zekere mate de principes van competentiegericht beroepsonderwijs in hun dagelijkse onderwijspraktijk. Dit vereist vervolgens andere rollen en taken van docenten. Naast expert, zijn de rollen ontwikkelaar, onderzoeker, coach en manager belangrijk volgens de docenten. Tot slot biedt het model handvatten om de verbinding tussen leren in de school en leren in de praktijk te verbeteren.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • Mulder, Martin, Promotor
 • Biemans, Harm, Co-promotor
 • Gulikers, Judith, Co-promotor
Award date20 Oct 2010
Place of Publication[S.l.
Print ISBNs9789085857846
Publication statusPublished - 2010

Keywords

 • competency based education
 • vocational training
 • secondary education
 • professional education
 • agricultural education
 • curriculum
 • analysis
 • curriculum development
 • intermediate vocational training

Cite this