Compatibiliteit van de Europese richtlijnen KRW en VHR; een verkenning van de kennislacunes

J.W.H. Elbersen, L.C.P.M. Stuyt, C. Kwakernaak, T.A. Vogelzang

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De invulling en implementatie van de richtlijnen en nationale beleidsdoelstellingen gericht op waterbeheer (Kaderrichtlijn Water, WB21) vindt vooralsnog grotendeels gescheiden plaats van de opstelling en uitvoering van richtlijnen en beleid op het gebied van natuurbeheer (Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn). Dit kan leiden tot onderlinge conflicten in de uitvoering van maatregelen en de realisatie van doelen. In opdracht van het ministerie van LNV heeft Wageningen UR een beknopte analyse gemaakt van de kennislacunes rond de afstemming van waterbeheer en natuurbeheer. Er werden 31 lacunes benoemd, onderverdeeld in negen thema's, waaronder methodische afstemming, soortenkennis, monitoring, flexibiliteit van de implementatie en bestuurlijke / juridische aspecten
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages41
Publication statusPublished - 2006

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1326
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • water policy
  • environmental policy
  • nature conservation
  • birds
  • habitats
  • government policy
  • netherlands
  • eu regulations

Cite this

Elbersen, J. W. H., Stuyt, L. C. P. M., Kwakernaak, C., & Vogelzang, T. A. (2006). Compatibiliteit van de Europese richtlijnen KRW en VHR; een verkenning van de kennislacunes. (Alterra-rapport; No. 1326). Alterra. https://edepot.wur.nl/17741