CO2 samenwerking TNO : PPS-jaarraportage 2014

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Er is in een aantal meetings en brainstorms gekozen om op drie gebieden verder te werken aan de formulering van samenwerkingsprojecten: 1. Luchtkwaliteit De definitieve uitkomst is de opzet van een concept samenwerkingsvoorstel waarbij goedkope sensoren gezocht/ontwikkeld worden voor meting luchtkwaliteit in kassen i.v.m. CO2 dosering uit externe bronnen. Deze worden ingezet voor twee doelstellingen: a- als waarschuwingssysteem voor de tuinder, en b – ontwikkeling van een DSS op basis van fotosynthesemetingen en gegevens uit kasklimaatcomputer voor te nemen acties door de tuinder. In beide gevallen moet de inzet van goedkope sensoren ertoe leiden dat CO2 uit externe bronnen zo veel mogelijk en zonder risico door een tuinder kan worden gebruikt. 2. CO2 uit industrie of biogasvergisting Hiervoor worden de regionale initiatieven voor CO2 levering naar tuinbouw in beeld gebracht omdat momenteel onvoldoende duidelijk is waar er daadwerkelijke toepassingsopties zijn. 3. CO2 uit buitenlucht Dit is een interessante optie waarover diverse deskstudies zijn gedaan. De verkennende resultaten zijn samengebracht in een power point presentatie. Op basis van deze verkenning wordt verder gezocht naar materialen die CO2 uit buitenlucht absorberen om deze op een hogere concentratie te brengen en die voldoende capaciteit hebben om aan de CO2 behoefte van het gewas te kunnen voldoen. Voor de vervolg financiering worden EU calls gescreend en de opties van een cross-over financiering T&U/High Tech Systems geïnventariseerd. Het halen van CO2 uit de buitenlucht is een interessante optie voor kassen wereldwijd.
Original languageDutch
PublisherTopsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen
Number of pages2
Publication statusPublished - 2014

Cite this