Chemische vruchtdunning bij Conference : verslag dunproeven bij Conference in 2011

P.A.H. van der Steeg, F.M. Maas

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Door een verslechterde prijsvorming van kleine peren neemt het belang van dunning bij Conference toe. Bovendien wordt met het duurder worden van arbeid en met een toenemend areaal de noodzaak groter om via chemische dunning de hoeveelheid handdunwerk zoveel mogelijk te beperken. Vanaf 2007 wordt daarom door PPO onderzoek gedaan naar chemische dunning bij Conference. Het doel van het onderzoek was het ontwikkelen van een betrouwbare methode voor chemische vruchtdunning van Conference. In 2011 zijn de meest perspectiefvolle behandelingen uit het eerder onderzoek op 3 verschillende Conferencepercelen vergeleken. Dit is gedaan om meer inzicht te verkrijgen in de mate van dunnende werking van de middelen onder verschillende teeltcondities. Omdat de middelen niet toegelaten zijn voor dunning bij peer worden ze onder code vermeld en was dit onderzoek (onder de vereiste deugdelijkheidseisen) voor twee middelen nodig om ze hiervoor toegelaten te krijgen. Voor het derde middel ligt er een aanvraag voor toelating bij peer en zijn de op het toekomstige etiket vermelde drie toegestane bespuitingen in de proef getest.
  Original languageDutch
  Place of PublicationRandwijk
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving
  Number of pages29
  Publication statusPublished - 2012

  Keywords

  • pyrus communis
  • pears
  • thinning
  • chemical treatment
  • netherlands

  Cite this