Chemische onkruidbestrijding in zaaiuien 2002

J. Hoek, R.C.F.M. van den Broek

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In 2000 en 2001 is door het PPO-AGV deugdelijkheidonderzoek gedaan voor toelating van herbiciden in
zaaiuien. Dit onderzoek is uitgevoerd op proefvelden in Lelystad en Colijnsplaat. In 2002 is het onderzoek
op deze locaties voortgezet. Daarbij is de werking van verschillende middelen vergeleken met enerzijds een
‘wiedobject’ (waarin geen herbiciden werden toegepast) en anderzijds met standaardbehandelingen van
pendimethalin (Stomp) en de LDS-combinatie van ioxynil (Actril) en bentazon (Basagran).
Original languageDutch
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V., Sector Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenteteelt
Publication statusPublished - Dec 2002

Publication series

NameRapport PPO 12.36.343

Cite this