Chemische onderzoek aan in 1985 gangbaar-, geïntegreerd- en biologisch-dynamisch geteelde winterwortelen en daaruit bereid wortelsap

N.G. van der Veen, H. Herstel

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Op het proefbedrijf OBS (Ontwikkeling Bedrijfssystemen) te Nagele zijn in 1985 winterwortelen (ras Ancora) geteeld op een gangbaar-, geïntegreerd- en biologisch-dynamisch teeltsysteem. Het doel is na te gaan in hoeverre er verschillen in kwaliteit zijn tussen de winterwortelen, afkomstig van genoemde teeltsystemen. Verschillende instituten werken hieraan mee om de houdbaarheid, de verwerkingseigenschappen, de sensorische eigenschappen, de gewasontwikkeling en de chemisch samenstelling te bepalen. Op het RIKILT is het chemisch onderzoek uitgevoerd. Van de geoogste produkten, alsmede van het tot wortelsap verwerkte produkt, is het gehalte aan drogestof, zetmeel, suikers, eiwitten, mineralen, spoorelementen, zware metalen, nitraat en nitriet bepaald. Tevens werd in de wortelen het gehalte van enkele bestrijdingsmiddelen bepaald. Dit onderzoek is een herhaling van in 1984 uitgevoerd onderzoek. Toen was het ras Karotan voor onderzoek gekozen. Er worden tussen de gangbaar-, geïntegreerd- en biologisch-dynamisch geteelde winterwortelen en daaruit bereid wortelsap voor wat betreft de chemisch bepaalde gehalten weinig verschillen voor de onderzochte componenten gevonden. De resultaten van 1984 worden wat dit betreft bevestigd. Nitraat vormt hierop een uitzondering. Voor de biologisch-dynamische teelt wordt gemiddeld ca. 120 mg/kg gevonden, voor de andere teeltsystemen ca. 50 mg/kg . Deze gehalten zijn overigens laag ten opzichte van de normen die voor bladgroenten zijn gesteld (variërend van 3500 tot 4500 mg/kg). Het spuiten met glycofeen tegen loofverbruining geeft in de wortelen een aantoonbaar residu. In tegenstelling tot de teelt van 1984 wordt bij de teelt van 1985 voor gangbaar- en biologisch-dynamisch geteelde wortelen nagenoeg hetzelfde drogestofgehalte gevonden. Het in 1985 geteelde ras Karotan bevat volgens verwachting meer caroteen dan het in 1985 geteelde ras Ancora. In het bereide wortelsap wordt nagenoeg geen vitamine C gevonden, dit in tegenstelling tot de wortelen zelf. Tijdens het afrijpen neemt het caroteengehalte volgens verwachting toe. Ook het saccharosegehalte neemt toe, dat van glucose en fructose neemt af.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherRIKILT
Number of pages10
Publication statusPublished - 1987

Publication series

NameRapport / RIKILT
No.87.79

Keywords

  • carrots
  • comparisons
  • alternative farming
  • biodynamic farming
  • farming
  • chemical analysis
  • chemical composition
  • food analysis
  • food quality

Cite this