Chemische biotamonitoring conform KRW: methodeontwikkeling en compliance-check 2014/2015

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het onderzoek had de volgende doelen: 1. Opstellen van protocollen voor bemonstering, verwerking en analyse van vismonsters ten bate van chemische biotamonitoring, met onderbouwing van de keuzes die in deze protocollen zijn vastgelegd. 2. In praktijk toetsen en waar nodig aanpassen van de protocollen. 3. Bepalen van de gehalten van geselecteerde microverontreinigingen in het IJsselmeer, de Getijdenmaas, het Hollands Diep en het Ketelmeer van vier vissoorten die voldoende aanwezig zijn en representatief voor het milieu, en het toetsen van deze gehalten aan de biotanormen. De resultaten zijn vast gelegd in voorliggend rapport.
Original languageDutch
PublisherIMARES
Number of pages91
Publication statusPublished - 2016

Publication series

NameRapport / IMARES
PublisherIMARES
No.C082/16

Cite this