Chasing organohalide respirers: ecogenomics approaches to assess the bioremediation capacity of soils

F. Maphosa

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

Het opsporen van organohalogeen-reducerende bacteriën: ecogenomics benaderingen om de bioremediatie-capaciteit van de bodem te beoordelen. Organohalogeen-reducerende bacteriën (OHRB) zijn efficiënte afbrekers van organische chloorverbindingen, zoals gechloreerde ethenen, chloorfenolen en andere gehalogeneerde alifatische en aromatische koolwaterstoffen. Desondanks, lijken deze organische chloorverbindingen te volharden op verschillende locaties. De reden voor dit gebrek aan afbraak kan worden toegeschreven aan het ontbreken van OHRB in voldoende aantallen of aan verkeerde fysisch-chemische omstandigheden voor hun groei en activiteit. Derhalve is er een dringende behoefte aan snelle, robuuste en gevoelige methoden die het voorspellen van en het toezicht houden op het bioremediatie potentieel en de activiteit van OHRB mogelijk maken. Moleculaire monitoring en modelsimulaties werden toegepast om de in-situ afbraak prestaties van een on-site dechlorerende bioreactor te bepalen en zijn invloed op de vervuilingsspluim. De toepasbaarheid van dit systeem werd getest in verschillende verontreinigde bodems.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • Wageningen University
Supervisors/Advisors
  • de Vos, Willem, Promotor
  • Smidt, Hauke, Co-promotor
Award date31 May 2010
Place of Publication[S.l.
Print ISBNs9789085856566
Publication statusPublished - 2010

Keywords

  • microbial degradation
  • biochemical pathways
  • halogenated hydrocarbons
  • organic halogen compounds
  • bioremediation
  • soil pollution
  • soil biology

Cite this