Chalara wortelrot in perkplanten : ontwikkelen van een systeem om effecten van teeltmaatregelen en middelen op uitval bij Petunia door Chalara te kunnen bepalen

J.P. Wubben, D.J. van der Gaag, A.I. Bosker, C.J. Lanser, J.P. van der Hulst

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Uitval in perkgoed door Chalara elegans (ook wel Thielaviopsis basicola genoemd) is op de meeste bedrijven een groot probleem met uitvalpercentages oplopend tot 100%. Schade wordt niet alleen veroorzaakt door directe uitval. Bij automatische verwerking van het plantmateriaal (verspenen en oppotten) leidt uitval tot extra arbeid omdat de trays handmatig ingeboet moeten worden. PPO Glastuinbouw heeft medio 2002 een inventarisatie uitgevoerd welke een literatuurstudie en bedrijfsinventarisatie omvatte. Naar aanleiding van deze inventarisatie werden een aantal aanbevelingen gedaan. Door aanpassing van de teeltcondities en/of optimale toediening van chemische middelen op basis van carbendazim, kan uitval door Chalara vermoedelijk worden verminderd. Om het effect van diverse maatregelen op uitval te kunnen bepalen is een toetssysteem nodig. De doelstelling van het onderzoek dat in dit verslag beschreven wordt, is het ontwikkelen van een systeem om effecten van teeltmaatregelen en middelen op uitval bij Petunia door Chalara te kunnen bepalen. Zowel uit literatuurgegevens als uit eigen onderzoek is gebleken dat besmettingsproeven met Chalara niet altijd tot het gewenste resultaat leiden. Verschillende oorzaken kunnen hieraan ten grondslag liggen. Isolaten kunnen gespecialiseerd zijn voor een bepaalde waardplant. Een andere mogelijkheid is dat isolaten het infecterend vermogen kunnen verliezen tijdens opslag. Bij aanvang van het onderzoek zijn verschillende isolaten van C. elegans verzameld uit een bestaande collectie, uit plantmateriaal uit de praktijk, en uit plantmateriaal afkomstig van de Plantenziektenkundige Dienst. Vervolgens is bekeken in hoeverre deze isolaten groeiden op kunstmatige voedingsbodems en of deze isolaten in staat waren om Petunia zaailingen te besmetten wanneer de schimmel in overmaat aan de potgrond toegevoegd werd. Van een drietal isolaten die aantasting bij Petunia veroorzaakten werd in een uitgebreide infectieproef onderzocht welke vorm en welke concentratie van de schimmel een gemiddelde aantasting van zaailingen geeft. De resultaten hiervan staan in de volgende hoofdstukken beschreven.
  Original languageDutch
  Place of PublicationNaaldwijk
  PublisherWageningen UR Glastuinbouw
  Publication statusPublished - 2003

  Keywords

  • thielaviopsis basicola
  • petunia
  • plant disease control
  • chemical control
  • cultural control
  • plant protection
  • ornamental plants

  Cite this

  Wubben, J. P., van der Gaag, D. J., Bosker, A. I., Lanser, C. J., & van der Hulst, J. P. (2003). Chalara wortelrot in perkplanten : ontwikkelen van een systeem om effecten van teeltmaatregelen en middelen op uitval bij Petunia door Chalara te kunnen bepalen. Wageningen UR Glastuinbouw. https://edepot.wur.nl/296398