Centre for Biobased Economy : businessplan

R.H. Wijffels, M. Streefland, M. van Es

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit businessplan beschrijft hoe het Centre for Biobased economy (CBBE) zich wil richten op kennistransitie tussen de ‘groene’ onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen. Hierin is treedt Wageningen Universiteit op als Centre of Excellence en HAS Den Bosch, CAH Dronten, InHolland Delft en Van Hall Larenstein als Centres of expertise. Het CBBE zal een knooppunt van onderwijs, onderzoek en innovatie worden. Het CBBE onderscheidt zich van overige initiatieven op het gebied van de biobased economy doordat het zich richt op kennistransitie en –disseminatie, waar de overige initiatieven zich richten op kennisontwikkeling. Het CBBE is complementair aan deze initiatieven en wil hierbij steeds aansluiting zoeken. De kennistransitie en -disseminatie binnen het CBBE vindt plaats langs drie pijlers: 1. Kennisoverdracht en onderwijsontwikkeling; 2. Versterking toepassingsgericht onderzoek; 3. Stimulering van innovatieprojecten.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherCentre for Biobased economy
Number of pages130
Publication statusPublished - 2011

Keywords

  • knowledge transfer
  • biobased economy
  • public-private cooperation
  • higher education
  • colleges
  • agricultural colleges
  • educational innovation
  • innovations
  • Netherlands

Cite this