Cathode innovations for enhanced H2 production through microbial electrolysis

A.W. Jeremiasse

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

Met een microbiële elektrolysecel (MEC) kan waterstof worden gewonnen uit organische reststromen. Aan de bioanode van een MEC zetten elektrochemisch actieve bacteriën organisch materiaal om in stroom, welke vervolgens aan de kathode wordt omgezet in waterstof. Dit proces behoeft een aangelegd voltage van zo’n 0.4 tot 1.0 V. Dit proces combineert dus de omzetting van reststromen met de productie van een waardevol product; waterstof. Binnen dit onderzoek is gekeken naar goedkope alternatieven voor de platinakathode. Door gebruik te maken van, voor dit proces, innovatieve kathoden zoals kathoden gebaseerd op niet-edele metalen blijkt het mogelijk om de waterstofproductie aanmerkelijk te verhogen en tegelijkertijd de MEC kosten te verlagen. Daarmee is een grote stap gezet richting de ontwikkeling van een rendabele MEC.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • Wageningen University
Supervisors/Advisors
  • Buisman, Cees, Promotor
  • Hamelers, Bert, Co-promotor
  • Kleijn, Mieke, Co-promotor
Award date30 Sep 2011
Place of Publication[S.l.]
Print ISBNs9789085859895
Publication statusPublished - 2011

Keywords

  • electrolysis
  • microbial activities
  • bioenergy
  • biomass
  • hydrogen
  • biobased economy

Projects

Cite this