Cater with Care: de effecten van herkenbare eiwitverrijkte producten voor oudere patiënten op eiwitinname gedurende ziekenhuisopname

J. Beelen, Emmelyne Vasse, Astrid Doorduijn, N.M. de Roos, C.P.G.M. de Groot

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Abstract

1Afdeling Humane Voeding, Wageningen Universiteit, 2Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede.Achtergrond: Ondervoeding is een groot probleem in de Nederlandse gezondheidszorg en vooral oudere patiënten die opgenomen worden in het ziekenhuis lopen risico op ondervoeding. Ondanks veel voedingsprogramma’s en prestatie-indicatoren, blijft de voedingsinname van oudere patiënten ontoereikend. De Cater with Care studie beoogt met een eiwitverrijkte basisvoeding, waaronder brood, soepen en sappen, een eiwitinname van 1,2-1,5 g/kg lichaamsgewicht/dag (g/kg/d) te behalen.Methode: Dit voedingsonderzoek omvat een gecontroleerde interventie, waarin oudere patiënten (≥65 jaar, opgenomen op de afdeling ouderengeneeskunde, longgeneeskunde of interne geneeskunde) gerandomiseerd werden over 2 groepen. De controlegroep ontving een standaard eiwit- en energieverrijkt menu, terwijl de interventiegroep hetzelfde menu ontving met aanvullende eiwitverrijkte producten. De ouderen konden zelf kiezen wat ze wilden bestellen van een menukaart, de verrijkte producten werden niet actief aangeboden. Bestellingen en voedingsinname werden geregistreerd op dag 4 van opname, om vervolgens de inname per dag en per maaltijdmoment vast te stellen.Resultaten: In totaal namen 162 patiënten deel aan het onderzoek, waarvan er van 150 patiënten complete voedingsgegevens beschikbaar waren. Preliminaire resultaten (n=73) lieten zien dat de interventiegroep een gemiddelde eiwitinname van 1,60 g/kg/d had, terwijl de controlegroep een gemiddelde eiwitinname van 1,22 g/kg/d had (P<0.01). Bijna alle interventiedeelnemers bereikten een inname van minimaal 1,2 g/kg/dag terwijl dit voor minder dan de helft van de controledeelnemers het geval was.Discussie: De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de inzet van herkenbare eiwitverrijkte basisvoedingsmiddelen, gebaseerd op de voedselvoorkeuren van ouderen, een goede strategie is om de eiwitinname van oudere patiënten te verhogen. Dit kan een goed en smakelijk alternatief zijn voor bijvoorbeeld drinkvoeding.
Original languageDutch
Pages230-230
Number of pages1
Publication statusPublished - 2015
Event13e Nationaal Gerontologiecongres 2015 - Ede, Netherlands
Duration: 2 Oct 20152 Oct 2015

Conference

Conference13e Nationaal Gerontologiecongres 2015
CountryNetherlands
CityEde
Period2/10/152/10/15

Cite this