Case Study: De droogte van 2018: Op zoek naar een succesvolle systeemaanpak om te reageren op droogte

M. Sterk, G.W.W. Wamelink

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Decennia lang hebben we ons in Nederland bezig gehouden met waterveiligheid. En de angst voor overstromingen is nog steeds actueel. Wateroverlast komt altijd plotseling en snel en de gevolgen zijn direct voelbaar: een hoogwaterpiek in de rivieren, springtij, piekbuien enz. Dit verklaart waarom er vooral aandacht voor de pieken is en de aandacht voor een zich langzaam opbouwende droogte achter blijft. Droogte kan tezamen met andere drukfactoren/verstoringen echter leiden tot plotselinge omslagpunten naar andere zeer ongewenste toestanden van een systeem. Een niet meer watervoerende beek is daarvan een treffend voorbeeld.
Original languageDutch
Pages (from-to)57-60
JournalWater Governance
Issue number2
Publication statusPublished - Feb 2019

Cite this