Carbon footprints van conventioneel en biologisch varkensvlees : uitgebreide samenvatting : analyse van typische productiesystemen in Nederland, Denemarken, Engeland en DuitslandCarbon footprints van conventioneel en biologisch varkensvlees : uitgebreide samenvatting : analyse van typische productiesystemen in Nederland, Denemarken, Engeland en Duitsland

A. Kool, H. Blonk, T. Ponsioen, W. Sukkel, H.M. Vermeer, J.W. de Vries, R. Hoste

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Samenvatting van onderzoek naar de broeikasgasemissies door de productie van conventioneel en biologisch varkensvlees uit typische productiesystemen in Nederland, Denemarken, Engeland en Duitsland. Dit onderzoek is uitvoerig beschreven in de (Engelstalige) rapportage: 'Carbon footprints of conventional and organic pork. Assessments of typical production systems in the Netherlands, Denmark, England and Germany', (Kool e.a., 2009). Het rapport geeft inzicht in de methodiekontwikkeling voor carbon footprint analyse (levenscyclusanalyse specifiek gericht op berekening van bijdrage aan het broeikaseffect) van landbouwproducten. Vervolgens wordt toegelicht welke rekenregels en basisinformatie gebruikt zijn voor de berekeningen van acht typische varkensproductiesystemen. Voor de Nederlandse productiesystemen is een verkenning gemaakt van reductieopties
Original languageDutch
Place of PublicationGouda [etc.]
PublisherBlonk Milieu Advies [etc.]
Number of pages12
Publication statusPublished - 2009

Keywords

  • pig farming
  • greenhouse gases
  • emission
  • organic farming

Cite this