Carbon footprints of conventional and organic pork : assessments of typical production systems in the Netherlands, Denmark, England and GermanyCarbon footprints of conventional and organic pork : assessments of typical production systems in the Netherlands, Denmark, England and Germany

A. Kool, H. Blonk, T. Ponsioen, W. Sukkel, H.M. Vermeer, J.W. de Vries, R. Hoste

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Rapportage over onderzoek naar de broeikasgasemissies door de productie van conventioneel en biologisch varkensvlees uit typische productiesystemen in Nederland, Denemarken, Engeland en Duitsland. Het rapport geeft inzicht in de methodiekontwikkeling voor carbon footprint analyse (levenscyclusanalyse specifiek gericht op berekening van bijdrage aan het broeikaseffect) van landbouwproducten. Vervolgens wordt toegelicht welke rekenregels en basisinformatie gebruikt zijn voor de berekeningen van acht typische varkensproductiesystemen.
Original languageEnglish
Place of PublicationGouda [etc.]
PublisherBlonk Milieu Advies [etc.]
Number of pages90
Publication statusPublished - 2009

Keywords

  • pig farming
  • greenhouse effect
  • emission
  • organic farming

Cite this