Carbon footprint bloembollen 2010

K. van der Putten, J. Wildschut

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Voor exporteurs en handelaren van leverbare bollen is het in de toekomst mogelijk van belang om aan te kunnen geven wat de carbon footprint (kg CO2 –equivalenten per eenheid) van hun product is. Daarom is een rekenmodel ontwikkeld, waarmee met een minimum aan variabelen op eenvoudige wijze de directe en indirecte CO2 uitstoot per 1000 stuks van op de plaats van bestemming afgeleverde bloembollen kan worden berekend. Andere hierbij vrijgekomen broeikasgassen zoals N2O en CH4 worden omgerekend in CO2-equivalenten. De rekenmethodiek (wat wordt nog wel en wat wordt niet aan productie en transport van leverbare bloembollen toegerekend) en de gebruikte kengetallen voor CO2-equivalenten zijn afgestemd met het LEI/Hans Blonk Milieu Advies. Op de invoer- en resultaatpagina van dit model in Excel kunnen de meeste gegevens door het aanklikken van keuzemogelijkheden worden ingevoerd. Onderscheidende factoren in dit model zijn: het gewas, gewastype, het teeltgebied (Nederland of elders), de bewaarduur, de bewaarmethode (gangbaar of State-of-the-Art), de exportbestemming en het wel of niet terughalen van de exportkratten. Verdere differentiëring is in dit model geen optie. Het model laat zien dat bolgewassen en vaste planten een carbon footprint hebben die vergelijkbaar is met andere landbouwgewassen. Een uitzondering daarop zijn Irissen. Door de hoge temperaturen bij de bewaring is de Iristeelt niet alleen in vergelijking met andere bolgewassen, maar ook vergeleken met andere landbouwproducten zéér energie-intensief te noemen. Bij het transport van vaste planten wordt turf gebruikt. Vervanging van dit materiaal door een alternatief zou de relatief grote carbon footprint van tweejarige vaste planten met de helft kunnen terugbrengen. Van bijna alle bolgewassen bestaat de CO2-footprint voor het grootste gedeelte uit emissies in de verwerking en bewaringsfase. Het terugbrengen van de circulatie en ventilatie bij de bewaring, bijvoorbeeld door frequentieregelaars en/of ethyleen gestuurde ventilatie, kan de CO2-uitstoot resulterend uit de teelt van bolgewassen aanzienlijk verminderen. Het uitgebreide rekenmodel komt via internet beschikbaar voor exporteurs en handelaren.
  Original languageDutch
  Place of PublicationLisse
  PublisherPPO Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit
  Number of pages21
  Publication statusPublished - 2011

  Keywords

  • emission
  • carbon dioxide
  • ornamental bulbs
  • computer software
  • cultivation

  Cite this