Carbon Farming, een kans voor de akkerbouw?

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Abstract

Carbon Farming, ofwel het vastleggen van koolstof in landbouwbodems, staat bij boeren erg in de belangstelling. Vooral omdat dit, naast een verhoging van organische stof in de bodem, mogelijkheden biedt voor extra inkomsten in de vorm van carbon credits. Maatregelen zoals bouwplanaanpassingen en aanvoer van extra organische stof blijken effectief te zijn, maar ook risico’s te hebben op emissies naar het milieu zoals stikstofuitspoeling. Daarnaast kosten de maatregelen geld. Veel onderzoek loopt nog en methodieken voor het meten, verifiëren en belonen worden momenteel opgesteld en getest. De vraag of carbon farming een kans is voor de boer, is daarmee nog niet beantwoord. De CBAV volgt de ontwikkellingen op dit gebied nauwlettend.
Original languageDutch
Media of outputOnline
Publication statusPublished - 23 Mar 2022

Cite this