Calprona-P als alternatief voor AMGB's bij gespeende biggen

T.B. Rodenburg, M.M. van Krimpen, G.P. Binnendijk, M.M.A.H.H. Smolders

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In de veehouderij wordt momenteel gebruik gemaakt van antimicrobiële groeibevorderaars (AMGB¿s). In het rapport ¿antimicrobiële groeibevorderaars¿ (1998/15) adviseert de Gezondheidsraad de overheid om het gebruik van AMGB¿s binnen een aantal jaren volledig te verbieden. Een aantal AMGB¿s is al sinds juli 1999 verboden in verband met verwantschap met humane antibiotica. Het gebruik van AMGB¿s staat ter discussie omdat antibiotica (onder andere AMGB¿s) resistentie van bacteriepopulaties tot gevolg kan hebben. Deze resistentie kan worden overgedragen naar de bacterieflora van de mens. Bovendien kan de effectiviteit van antibiotica die gebruikt worden om infecties bij varkens te bestrijden, afnemen wanneer varkens voortdurend AMGB¿s opnemen via het voer (Van den Bogaard en Stobbering, 1999; Kamphues en Hebeler, 1999; Van den Bogaard et al., 2000). Bij gespeende biggen worden de meeste problemen verwacht wanneer geen AMGB¿s meer worden toegevoegd aan het voer. Daarom wordt in de praktijk slechts op beperkte schaal AMGB-vrij voer verstrekt aan gespeende biggen. Het duidelijk positief effect van AMGB¿s bij jonge biggen is voor een groot deel terug te voeren op een verminderde gevoeligheid voor verteringsstoornissen (speendiarree) waarbij pathogene micro-organismen een rol spelen (Kamphues en Hebeler, 1999). In verband met de resistentieproblematiek en het vooruitzicht dat alle AMGB¿s vanaf 2006 wellicht verboden worden, is de mengvoedersector bezig met het ontwikkelen van voerconcepten die een alternatief kunnen zijn voor AMGB¿s. Voorbeelden zijn verwerking van pre- en probiotica, gisten, etherische oliën, kruidenmengsels en zuren (Freitag et al., 1998, Piva, 1998). Deze toevoegingsmiddelen hebben vaak een antimicrobiële werking en/of stimuleren in het maagdarmkanaal de aanwezigheid van bacteriepopulaties die voor het dier gunstig zijn. Aangezien organische zuren een positieve bijdrage kunnen leveren aan de vertering van het voer en aan de maagdarmgezondheid (Partanen and Mroz, 1999) spelen zuren een belangrijke rol als alternatief voor AMGB¿s, met name bij gespeende biggen. Calprona-P® is een mengsel van zuren en zouten van mierenzuur, azijnzuur en propionzuur. Van Calprona-P®, toegevoegd aan het voer, wordt een verbetering van de groei, voederconversie en de maagdarmgezondheid van gespeende biggen verwacht. In opdracht van Verdugt BV is op het Praktijkcentrum Sterksel nagegaan wat het effect is van Calprona-P® als alternatief voor AMGB in het voer op technische resultaten en gezondheid van gespeende biggen.
  Original languageDutch
  Place of Publicationonbekend
  PublisherPraktijkonderzoek Veehouderij (PV)
  Number of pages14
  Publication statusPublished - 2004

  Publication series

  NamePraktijkboek / Animal Sciences Group
  PublisherPraktijkonderzoek Veehouderij (PV)
  No.33
  ISSN (Print)1570-8632

  Keywords

  • piglets
  • weaning
  • food additives
  • growth promoters
  • antiinfective agents
  • organic acids
  • performance testing
  • pig feeding
  • alternative methods

  Cite this

  Rodenburg, T. B., van Krimpen, M. M., Binnendijk, G. P., & Smolders, M. M. A. H. H. (2004). Calprona-P als alternatief voor AMGB's bij gespeende biggen. (Praktijkboek / Animal Sciences Group; No. 33). Praktijkonderzoek Veehouderij (PV). https://edepot.wur.nl/49295