Californische trips in lelie

B.J. Kok, C.G.M. Conijn, P. Vink

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  De laatste jaren komen in de broeierij van lelies vooral in de wintermaanden regelmatig kleine vlekjes voor op leliebladeren. Het gaat hierbij om ronde 1-2 mm grote waterige donkergroene plekjes, waarbij het weefsel in het midden bruin en necrotisch wordt. In eerste instantie werd gedacht aan een reactie van het blad op kiemende schimmelsporen, maar deze werden echter nooit gevonden. Bij diagnostisch onderzoek van PPO werden soms wel larven van tripsen aangetroffen. De problemen lijken voor te komen vanaf het moment dat het gebruik van Admire zijn intrede in de lelieteelt heeft gedaan. Het gebruik van dit middel heeft ertoe geleid dat er tijdens de teelt geen middelen tegen bladluizen en andere insecten gespoten worden. Tripsen echter zijn niet gevoelig voor Admire. Half december 2002 werd op het PPO een infectieproef uitgevoerd met Californische trips en de Oriëntal lelie cv. Star Gazer. Aanleiding voor het kiezen van Californische trips was dat deze op de vangplaten bij de praktijkbedrijven werd aangetroffen en omdat van deze tripsoort in andere gewassen bekend is dat hij dergelijke bladsymptomen kan veroorzaken. In de behandelingen waarbij Californische tripsen op de lelieplanten werden aangebracht bleek dat zich dezelfde bladvlekjes ontwikkelden zoals hierboven beschreven. Microscopisch werden in de bladvlekjes larven van tripsen aangetroffen. Daarmee is dus aangetoond dat Californische tripsen a.g.v. eileg bladvlekjes bij lelies kunnen veroorzaken. Lelie is geen waardplant voor tripsen. Echte vraatschade van tripsen is daarom in lelietakken nog nooit waargenomen. De lelie wordt door de tripsen alleen “gebruikt” om eieren in af te zetten. Nadat de eieren zijn gelegd ontstaan als gevolg van een soort overgevoeligheidsreactie van de lelieplant waterig doorschoten, necrotische bladvlekjes. Als tripsen in kassen aanwezig zijn is dit vaak te zien op onkruiden. Muur en kruiskruid hebben wel last van vraatschade en de tripsen zijn op deze onkruiden goed waar te nemen. Voorkom dat tripsen in de kas kunnen komen, bestrijd onkruid in de kas en houd de kas dicht als gewassen met tripsen in de onmiddellijke omgeving geruimd worden. Hang vangplaten op en als tripsen worden waargenomen wordt geadviseerd een tripsbestrijding uit te voeren.
  Original languageDutch
  Place of PublicationLisse
  PublisherPPO Bloembollen
  Number of pages10
  Publication statusPublished - 2004

  Keywords

  • lilium
  • lilies
  • forcing
  • cut flowers
  • pesticides
  • plant disorders
  • plant protection

  Cite this