Business Intelligence in de Sierteeltsector. Analyse, generieke aanpak en praktijk voorbeeld

Research output: Book/ReportBookAcademic

Abstract

In het project Business Intelligence (BI) in de Sierteelt, dat ingediend is bij Pieken in de Delta Zuidvleugel in 2006, staat de uitwisseling van operationele gegevens tussen partners in de keten (ketentransparantie) en het intelligente gebruik daarvan voor verbetering van de bedrijfsvoering op keten niveau centraal. Het doel van het project was om een theoretisch kader en praktische tools te ontwikkelen voor het intelligent gebruiken van operationele gegevens in de sierteelt. In dit rapport wordt een beschrijving gegeven over de ontwikkelingen met betrekking tot BI in de theorie en de praktijk waarbij vanuit diverse invalshoeken is gewerkt. Daarnaast is in het project aandacht besteed aan het operationeel maken van het gedachtegoed van operationele BI. Dat heeft zijn vorm gevonden in een blauwdruk voor de aanpak van BI projecten in de sector en een beschrijving van een uitgevoerd pilotproject. Uit de studie komt naar voren dat operationele BI waardevol is voor de verbetering van de bedrijfsvoering op ketenniveau en dat een (her)bruikbare blauwdruk is ontwikkeld.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen University, section LDI
ISBN (Print)9789086154210
Publication statusPublished - 2010

Keywords

  • farming systems
  • market intelligence
  • ornamental horticulture
  • greenhouse horticulture
  • plant analysis
  • analysis
  • management

Cite this