Business development and value capturing in various Green Care business models (WP-105) : eindrapportage

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Zorglandbouw is een vorm van metropolitane landbouw. Het verbindt de zorgvraag uit metropolitane gebieden aan agrarische ondernemers die dagbesteding aanbieden. Hierdoor ontstaat nieuwe (agrarische) bedrijvigheid die ervoor zorgt dat agrarisch cultuurlandschap rond de stad kan worden behouden. Een solide businessmodel voor professionele zorglandbouw is nodig om deze nieuwe sector duurzaam voort te kunnen zetten. De resultaten van dit TransForum project geven inzicht in de verschillende organisatievormen van zorglandbouw, en in de factoren die bepalend zijn voor succes. Deze inzichten zijn behulpzaam voor verdere analyse van zorglandbouwinitiatieven; voor het bijsturen van bestaande zorglandbouwinitiatieven; en voor nieuwe initiatiefnemers in de zorglandbouw om een goede organisatievorm te kiezen.
Original languageEnglish
Place of Publication[S.l.]
PublisherTransForum
Number of pages14
Publication statusPublished - 2010

Keywords

  • social care farms
  • urban agriculture
  • urban areas
  • business management
  • models

Cite this