Buisdrainagekaart 2012 : update landelijke potentiele buisdrainagekaart voor het NHI op basis van landbouwmeitellingen 2010

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Voor hydrologische berekeningen is informatie over buisdrainage veelal een noodzakelijk gegeven. De eerste versie van deze kaart was gebaseerd op veldinventarisaties in een beperkt aantal proefgebiedjes. Deze informatie is met behulp van karteerbare kenmerken vertaald naar een kaart voor geheel Nederland en had een sterk statistisch karakter. Via de landbouwmeitellingen 2010 is landsdekkende informatie over het areaal buisdrainage per landbouwbedrijf beschikbaar gekomen. Door deze gegevens te combineren met het BRP-bestand, informatie over de ruimtelijke ligging van de percelen van de landbouwbedrijven, is het mogelijk om op bedrijfsniveau buisdrainage toe te kennen aan gebruikspercelen. De afgeleide kaart is voor vier gebieden getoetst. In drie gebieden is hiervoor gebruik gemaakt van een gebiedsdekkende inventarisatie en in één gebied van puntwaarnemingen van buisdrainage. De landbouwmeitellingen hebben alleen betrekking op het landbouwgebied, voor de overige gebieden is de kaart aangevuld met informatie uit de TOP10-vector en LGN6 met aanvullende objecten waarvan wordt verwacht dat deze eveneens zijn gedraineerd. De buisdrainagekaart is beschikbaar als dieptekaart en als weerstandskaart
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages50
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra Wageningen UR
No.2381
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • tile drainage
  • drainage
  • monitoring
  • agricultural censuses
  • maps
  • surveys
  • hydrology

Cite this