Bruikbaarheid van SNL-monitoringgegevens voor EC-rapportage voor Natura 2000-gebieden : tweede fase: aquatische habitattypen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Nederland is verplicht om te rapporteren over de staat van Natura 2000-gebieden. Op het ogenblik wordt voor de waarborging van de natuurkwaliteit (ook bekend onder de afkorting SNL) een vegetatietypen- en monitoringsysteem opgezet voor de natuur buiten Natura 2000-gebieden. Het zou mooi zijn als het monitoringsysteem ook gebruikt zou kunnen worden voor de rapportage over Natura 2000-gebieden voor de Europese Commissie, omdat er dan geld uitgespaard kan worden. In dit onderzoek wordt voor zeven aquatische habitattypen gekeken of dit haalbaar is. Mits wordt voldaan aan een groot aantal belangrijke aannames is het in principe mogelijk om te rapporteren over de Natura 2000-gebieden aan de EC op basis van de SNL-monitoring. Wel zijn voor alle onderzochte habitattypen ‘extra’ inspanningen binnen de Habitatrichtlijngebieden noodzakelijk wil de SNL-monitoring voldoen aan de vereisten voor rapportage naar de EC. Het betreft met name het toevoegen van typische soorten aan de SNL-monitoring en het verhogen van de frequentie van de vegetatiekartering van 1x per 12 jaar naar 1x per 6 jaar.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWOT Natuur & Milieu
Number of pages44
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameWOt-werkdocument
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.286

Keywords

  • natura 2000
  • monitoring
  • vegetation types
  • habitats
  • aquatic ecosystems
  • habitats directive
  • netherlands

Cite this