Bronnenonderzoek wortelaaltjes bij roos : teeltbedrijven: inventarisatie en maatregelen

J.J. Amsing, N. García

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  De laatste jaren zijn steeds meer rozenteelten op substraat aangetast geraakt door plantenparasitaire wortelaaltjes. Daarbij gaat het met name om het noordelijk wortelknobbelaaltje Meloidogyne hapla en een enkele keer om de wortellesieaaltjes Pratylenchus penetrans en P. vulnus. Om hier een oplossing voor te zoeken is een bronnenonderzoek op teeltbedrijven uitgevoerd. Dit onderzoek had tot doel om: de bronnen op teeltbedrijven te inventariseren waarin aaltjes aanwezig zijn, na te gaan door middel van welke teelthandelingen aaltjes verspreid kunnen worden en te laten zien door middel van welke maatregelen verspreiding van aaltjes is te voorkomen. Uit dit bronnenonderzoek blijkt dat het zeer goed mogelijk is om rozen op substraat gevrijwaard te houden van aantasting door wortelaaltjes. Uitgangspunten daarbij zijn: een aaltjesvrij teeltsysteem, een 100% effectief werkende ontsmetter, aaltjesvrij plantmateriaal en hygiënische teeltmaatregelen
  Original languageDutch
  Place of PublicationAalsmeer
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Glastuinbouw
  Number of pages31
  Publication statusPublished - 2003

  Publication series

  NamePPO
  No.586

  Keywords

  • rosa
  • roses
  • plant parasitic nematodes
  • horticulture
  • disinfection
  • ornamental plants
  • netherlands

  Cite this