Bronnenanalyse nutriënten waterlichamen Noorderzijlvest: Analyse voor de oppervlaktewaterlichamen voor het afleiden van haalbare KRW doelen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De waterkwaliteit voldoet in delen van Groningen nog niet aan de doelen die voor de Europese Kaderrichtlijn Water zijn gesteld. Onder andere worden de KRW-doelen voor fosfor en stikstof daar nog overschreden. Mogelijk is bij het afleiden van die doelen echter onvoldoende rekening gehouden met de belasting door natuurlijke invloeden en bronnen, zoals kwel en natuurlijke uitloging en mineralisatie van landbouw- en natuurgronden. Daarom heeft het waterschap Noorderzijlvest aan Wageningen Environmental Research en Arcadis gevraagd om een bronnenanalyse uit te voeren en wel zodanig dat onderscheid gemaakt kan worden tussen antropogene bronnen en bronnen die beleidsmatig als natuurlijk worden beschouwd. In deze verhouding zijn achtergrondconcentraties afgeleid en vergeleken met de huidige KRW-doelen voor fosfor en stikstof. De berekende achtergrondconcentraties blijken hoger te zijn dan de KRW-doelen, met voor fosfor. Voor die gebieden waar dit geldt zijn opties aangegeven voor technische aanpassing van de KRW-doelen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Environmental Research
Number of pages57
DOIs
Publication statusPublished - 2023

Publication series

NameRapport / Wageningen Environmental Research
No.3277
ISSN (Print)1566-7197

Cite this