Brongerichte maatregelen waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer : emissiescenario's nutriënten 2015

K. van der Wiel, O.A. Clevering, W. van Dijk, R.L.M. Schils, P. Boers, M. Tosserams

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Aanleiding van de voorliggende studie is de blauwalgenproblematiek in het Volkerak-Zoommeer. Aan de hand van een inventarisatie van de emissies in het totale stroomgebied, met behulp van de database van het Emissie Registratie Collectief (ERC), blijkt dat Nederland gemiddeld 4200 ton stikstof en 340 ton fosfaat uitstoot richting oppervlaktewater. De Belgische bijdrage is respectievelijk 2200 en 120 ton. Het Belgisch aandeel van de emissie richting Volkerak-Zoommeer bedraagt dus 25% voor fosfaat en 35% voor stikstof. Van de totale Nederlandse bijdrage aan de emissie is 90% van de vrachten stikstof en fosfaat richting oppervlaktewater afkomstig uit de landbouwsector van West-Brabant. Uit-en afspoeling vanaf landbouwgronden draagt voor meer dan 90% bij aan de belasting naar het water. Geconcludeerd wordt dat op basis van een vergelijking tussen de stoffenbalans van het Volkerak-Zoommeer en de database van het ERC blijkt dat de database een aanzienlijke onderschatting maakt van de belasting stikstof naar het oppervlaktewater. Ten aanzien van fosfaat zijn de waarden in de ERC database, in vergelijking tot de stoffenbalans, juist aanzienlijk hoger.
  Original languageDutch
  Place of Publication[S.l.]
  PublisherMinisterie van Verkeer en Waterstaat
  Number of pages77
  Publication statusPublished - 2006

  Publication series

  NameRIZA werkdocument
  PublisherMinsiterie van Verkeer en Waterstaat
  No.2006.054X

  Keywords

  • agriculture
  • arable farming
  • livestock farming
  • emission
  • phosphates
  • nitrates
  • water pollution
  • volkerak-zoommeer
  • noord-brabant

  Cite this