Broeikasgasmetingen 2013 bodemkwaliteit op zandgrond

C.A.P. van Wijk, J.J. de Haan

Research output: Other contributionPamphlet

Abstract

Lachgas en methaanemissies zijn gemeten in prei in de drie teeltsystemen van het project Bodemkwaliteit op zandgrond met verschil in organische stof aanvoer. De broeikasgasemissies in het systeem met de laagste organische stofaanvoer en hoge stikstofaanvoer blijken het laagste te zijn en in het systeem met de hoogste organische stofaanvoer en laagste stikstofaanvoer het hoogste. De verschillen stemmen niet overeen met modelberekeningen die vooral op stikstofaanvoer zijn
Original languageDutch
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving
Place of PublicationLelystad
Publication statusPublished - 2014

Keywords

  • vegetable growing
  • greenhouse gases
  • environmental impact
  • leeks
  • field crops
  • cropping systems
  • emission
  • organic fertilizers

Cite this