Broedsucces van kenmerkende kustbroedvogels in de Waddenzee in mineur

K. Koffijberg, C.J. Smit

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De Nederlandse Waddenzee is het grootste aaneengesloten natuurgebied in ons land en vormt, samen met het Waddengebied in Duitsland en Denemarken, één van de belangrijkste natuurgebieden in Europa. Het gehele gebied is recent toegevoegd aan de lijst van werelderfgoedgebieden van UNESCO. Het Waddengebied vervult een zeer belangrijke functie als pleisterplaats en overwinteringsgebied voor 10 tot 12 miljoen watervogels en is tegelijk een belangrijk broedgebied voor ongeveer 35 soorten watervogels, waarvan verschillende soorten bij voorkeur in het gebied broeden. Het reilen en zeilen van deze vogels wordt sinds 1991 gevolgd met twee monitorprogramma’s. Deze paper gaat in op het langjarige onderzoek naar het broedsucces van kenmerkende kustbroedvogels in de Waddenzee.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWOT Natuur & Milieu
Number of pages8
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NameWOt-paper
PublisherWOT Natuur & Milieu
No.25
ISSN (Print)1879-4688

Keywords

  • waterfowl
  • habitats
  • breeding birds
  • wadden sea
  • salt marsh soils
  • monitoring

Cite this