Broedsucces van grutto's bij agrarisch mozaïekbeheer in "Nederland gruttoland"

H. Schekkerman, W. Teunissen, E. Oosterveld

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het kader van het project `Nederland Gruttoland¿ is in zes gebieden in Nederland in 2003-2005 een nieuwe, experimentele vorm van agrarisch natuurbeheer (`mozaïekbeheer¿), speciaal gericht op de grutto Limosa limosa in de praktijk getest. Dit rapport geeft de resultaten van onderzoek naar de effectiviteit van de beheersmaatregelen voor het broedsucces van de grutto¿s. Weliswaar werd een hoger broedsucces gemeten in de mozaïek-gebieden dan in referentiegebieden, maar dat kwam geheel tot stand door een hoger uitkomstsucces van nesten. De overleving van gruttokuikens was in de mozaïeken niet hoger, vermoedelijk doordat het aanbod van voor kuikens geschikt grasland niet verschilde tussen mozaïeken en referenties. Dat was o.a. een gevolg van regenachtig weer in mei, waardoor ook in de referenties de boeren de eerste snede uitstelden. Los van het onderscheid mozaïek-referentie werd wel een positief verband gevonden tussen het aanbod van `kuikenland¿ en de kuiken-overleving. Over de gehele linie waren kuikenoverleving en broedsucces te laag om de populatie zichzelf te laten vervangen. Predatie was de belangrijkste doodsoorzaak van kuikens en vormt, mogelijk in combinatie met veranderingen in de kwaliteit van het `kuikenland¿, een additionele factor die maakt dat tegenwoordig een grotere beheersinspanning nodig is om een voldoende hoog broedsucces te bereiken dan enkele decennia geleden.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages153
Publication statusPublished - 2005

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1291
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • limosa limosa
  • birds
  • nature conservation
  • hatching
  • predation
  • netherlands
  • agri-environment schemes

Cite this