Breeding4Diversity: A research agenda for increased genetic diversity in future circular and nature-inclusive production systems

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

More biodiversity and genetic diversity in crops, trees, and livestock is considered an important strategy to improve resilience and sustainability of agricultural and forestry production systems that contribute to climate mitigation and adaptation. Plant and animal breeding need to provide well-adapted varieties and breeds that fit into these systems.In this report, we draw visions of five innovative agricultural production and forestry systems and used them in focus groups of scientists, breeders, and pioneer entrepreneurs to discuss the contribution of biodiversity and genetic diversity to the sustainability and resilience of the system, breeding goals, access to genetic material to realize the breeding goals, and the priorities for breeding and research. Although transition pathways can differ between systems, strategic research i should concentrate on the relationship between wider use of genetic resources, increasing beneficial species/breed/variety interactions, and the resilience of production systems.---Meer biodiversiteit en genetische diversiteit in gewassen, bossen en landbouwhuisdieren wordt beschouwd als een belangrijke strategie voor veerkrachtige en duurzame land- en bosbouwsystemen die bijdragen aan klimaatmitigatie en -adaptatie. Veredeling en fokkerij moeten goed aangepaste rassen leveren die passen bij deze systemen. In ditr apport schetsen wij vijf visies van innovatieve land- en bosbouwsystemen en hebben deze gebruikt in focusgroepdiscussies met wetenschappers, fokkers en veredelaars, en pioniers. Met hen hebben we de bijdrage van biodiversiteit en genetische diversiteit aan de duurzaamheid en weerbaarheid van het systeem, de fok- en veredelingsdoelen, de toegang tot genetisch materiaal om die doelen te realiseren, en de prioriteiten voor onderzoek bediscussieerd. Hoewel systemen kunnen verschillen in het transitiepad, is strategisch onderzoek nodig, gericht op de relatie tussen een breder gebruik van genetische bronnen, verbetering van gunstige interacties tussen soorten/rassen, en de veerkracht van het gehele productiesysteem.
Original languageEnglish
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Livestock Research
Number of pages37
DOIs
Publication statusPublished - 2022

Publication series

NameRapport / Wageningen Livestock Research
No.1395

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Breeding4Diversity: A research agenda for increased genetic diversity in future circular and nature-inclusive production systems'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this