Bouwsteen riviermorfologie en -dynamiek Rijntakken t.b.v. het koepelbeheerplan natura2000 rivierengebied

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Voor de Natura2000 gebieden Rijntakken wordt een koepelbeheerplan opgesteld. Dit koepelbeheerplan betreft de habitat- en vogelrichtlijngebieden in het rivierengebied. Specifieke kenmerken van het rivierengebied, zoals de relatie tussen rivierdynamiek, morfologie en de Natura2000 doelen worden uitgewerkt in het koepelplan. Dit document is één van de bouwstenen daarvoor. De volgende onderdelen komen in deze bouwsteen achtereenvolgens aan de orde: * Een indeling van de Rijntakken in riviertrajecten met een korte beschrijving van de belangrijkste morfologische en hydraulische kenmerken; * de kansrijke gebieden voor morfodynamische processen (sedimentatie-erosie); * betekenis van deze specifieke kenmerken (rivierdynamiek) voor de realisatie van de natura2000doelen (abiotische randvoorwaarden); * vanuit de specifieke kenmerken van de riviertakken het aangeven van de potenties voor de belangrijkste N2000-doelstellingen: hardhoutooibos, zachthoutooibos, stroomdalgraslanden, moeras en moerasruigten, pioniervegetaties op slikoevers
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages7
Publication statusPublished - 2008

Keywords

 • rivers
 • nature conservation
 • hydrodynamics
 • geomorphology
 • vegetation
 • physical geography
 • rivierengebied
 • habitats directive
 • natura 2000
 • river forelands
 • gelderse poort
 • overijssel

Cite this