Bosverjonging onder invloed van wilde hoefdieren in het Staatsdomein bij Het Loo; resultaten van 10 jaar onderzoek aan exclosures

A.T. Kuiters, P.A. Slim

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Op tal van plaatsen op de Veluwe worden naaldbossen door middel van aangepast beheer omgevormd tot gemengde loofbossen, die een grotere natuurwaarde vertegenwoordigen en vanuit recreatief oogpunt aantrekkelijker zijn. Aanwezige wilde hoefdiersoorten als edelhert, ree en wild zwijn oefenen een belangrijke invloed uit op dit proces van omvorming. In dit rapport wordt verslag gedaan van een tienjarig onderzoek naar de invloed van wilde hoefdiersoorten op de verjonging van struik- en boomsoorten in het Staatsdomein bij Het Loo. Daarbij is gebruik gemaakt van exclosures. Deze zijn in 1988 op diverse locaties in het terrein geplaatst, zowel op de open heide als in grovedennenbos, eikenbos, beukenbos, douglassparrenbos, kapvlakten en gaten onder gesloten kronendak. Gedurende een periode van tien jaar is de verjonging in de omrasterde proefvlakken gevolgd en vergeleken met de verjonging in aangrenzende niet-omrasterde proefvlakken. Bij de thans gehanteerde voorjaarsstanden van de hoefdieren van 10-18 dieren per km2, krijgt vooral de verjonging van grove den, beuk en douglasspar een kans en komt de verjonging van zomereik en wintereik nauwelijks van de grond. Op basis van de onderzoeksresultaten worden aanbevelingen gedaan ten aanzien van het beheer van hoefdieren tijdens de omvormingsfase van het Veluwse naaldbos naar gemengde loofbostypen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages57
Publication statusPublished - 2000

Publication series

NameAlterra-rapport
No.165

Keywords

 • capreolus capreolus
 • cervus elaphus
 • sus scrofa
 • forests
 • forest management
 • natural regeneration
 • grazing
 • deer
 • wild pigs
 • heathlands
 • netherlands

Cite this