Bossen van de keileemgronden; betekenis van stagnerend grondwater voor de ontwikkeling van humusprofiel en vegetatie

R.W. de Waal, R.J. Bijlsma

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  De keileembossen behoren tot de soortenrijkste bossen in Nederland. Aan de hand van eigenschappen van de humusprofielen, het grondwater en de vegetatie en hun onderlinge relaties zijn drie keileembossen beschreven: Smoddebos, Grevenmaat en Achter de Voort. Het grondwater is voor het grootste gedeelte niet afkomstig van grote kwelsystemen maar bestaat uit door het keileem aangerijkt regenwater De drie keileembossen verschillen in soortensamenstelling, en in mate van verdroging en in mesoreliëf. In het Smoddebos en de Grevenmaat is de gradiënt gebonden een de terreinhelling en het voorkomen van greppels. In Achter de Voort zijn de gradiënten te vinden op de overgang van de eilandjes naar de slenken. Deze eilandstructuur zo blijkt in vergelijking met buitenlandse referentiebeelden typerend te zijn voor min of meer natuurlijke keileembossen.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherAlterra
  Number of pages70
  Publication statusPublished - 2003

  Publication series

  NameAlterra-rapport
  PublisherAlterra
  No.804
  ISSN (Print)1566-7197

  Keywords

  • forests
  • boulder clay soils
  • groundwater
  • humus
  • vegetation
  • forest ecology
  • netherlands
  • soil plant relationships
  • ecohydrology
  • twente
  • overijssel
  • natural areas

  Cite this