Bosreservaten: koplopers in de natuurlijke ontwikkeling van het Nederlandse boslandschap

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het onderzoek in bosreservaten is het enige structurele bosecologisch onderzoek in Nederland. In 1987 is door de minister van LNV besloten tot de instelling van bosreservaten. Hiervan zijn er tussen 1983 en 2000 60 aangewezen, verspreid door het hele land. In bosreservaten vindt in principe geen beheer plaats. Er wordt niet geooogst, exoten worden niet verwijderd of bestreden. Eventuele beheeractiviteiten worden per reservaat vastgelegd in een zogenaamde afsprakenbrief. Dit rapport geeft eerst de achtergronden van de instelling en beschrijft o.a. grootte, eigendom, bostypen en ligging in Natura2000-gebieden en de wijze van monitoring van vegetatie en bosstructuur en de opslag en verwerking van deze gegevens. Ontwikkelingen in beleid, beheer en onderzoek vragen om een aangepaste doelstelling en wijze om de belangrijkste doelgroepen, nationaal beleid en beheer, te blijven bedienen. De uitgangspunten hiervoor worden samengevat. Het rapport zal worden gebruikt voor discussie die moet leiden tot een nieuwe verankering van monitoring en onderzoek in bosreservaten.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages50
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1680
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • forests
  • nature reserves
  • landscape
  • biodiversity
  • monitoring
  • nature conservation
  • forest ecology
  • netherlands
  • forest dynamics

Cite this