Borging veiligheid biologisch varkensvlees

A. Kijlstra, M.F. Mul, G. Wolters

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  Abstract

  Eerder onderzoek vanuit Wageningen UR naar toxoplasmose bij biologische en scharrelvarkens bevestigde het vermoeden dat omschakeling naar diervriendelijke houderijsystemen gepaard zou gaan met een beperkte herintrede van toxoplasmose. Opmerkelijk was dat een groot aantal bedrijven wel in staat was om toxoplasma vrije dieren te kunnen leveren, hetgeen aangaf dat er mogelijkheden moesten zijn om het probleem te kunnen beheersen. Het AKK project heeft zich daarom ten doel gesteld om technologie te ontwikkelen om besmette bedrijven te kunnen identificeren, de risicofactoren te bepalen en een beheersingsprogramma op te stellen, waardoor blootstelling van de mens aan toxoplasma kan worden beperkt. Hiertoe zijn de volgende stappen genomen: … Opstellen van een beheersplan. … Ontwikkelen van een testmethode, waarmee de toxoplasma status van varkens cq bedrijven eenvoudig kan worden bepaald. … Bepaling toxoplasma status op bedrijven, analyse risico factoren en implementatie van beheersmaatregelen.
  Original languageDutch
  Place of PublicationLelystad
  PublisherAnimal Sciences Group
  Number of pages15
  Publication statusPublished - 2004

  Keywords

  • pigmeat
  • pigs
  • pig farming
  • organic farming
  • food safety
  • food hygiene
  • toxoplasmosis
  • risk factors

  Cite this