Borging van de Ecologische Hoofdstructuur in bestemmingsplannen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport biedt inzicht in de planologische borging van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in bestemmingsplannen. Dit inzicht is het resultaat van tweejarig onderzoek (2009-2010) naar de wijze waarop gemeenten omgaan met de planologische borging van de EHS, de mate van bescherming die dit biedt en knelpunten hierbij. De EHS blijkt op velerlei manieren in bestemmingsplannen opgenomen. Dit leidt tot een variatie in de bescherming tegen ruimtelijke ingrepen. De borging van de EHS in bestemmingsplannen biedt geen garantie dat alle bouw en aanlegvergunningen een ‘nee, tenzij toets’ doorlopen. De aangetroffen borging komt tegemoet aan het Nota Ruimte beleid voor flexibiliteit en ontwikkelingsmogelijkheden in het landelijk gebied. Het rapport biedt aanknopingspunten om de planologische borging van de EHS verder bij te sturen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages111
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.2123
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • ecological network
  • zoning plans
  • integrated spatial planning policy
  • local government
  • nature conservation
  • netherlands

Cite this