Boomkronen afleiden uit het Actueel Hoogtebestand Nederland : kwaliteitsaspecten rondom het geautomatiseerd in kaart brengen van bomen op basis van het AHN2-bestand

M. Meijer, Frans Rip, R. van Benthem, J. Clement, C. van der Sande

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Alom wordt erkend dat bomen belangrijk zijn. Zowel voor de mens, de natuur als het klimaat. Recentelijk is een procedure ontwikkeld om op basis van het nationale Nederlandse hoogtebestand AHN2 een bestand te genereren met alle boomkronen in Nederland, genaamd ‘CP’. Een dergelijk bestand kan onder andere het groenbeheer van de gemeenten in Nederland vereenvoudigen en helpen bij het inventariseren van landschapselementen. De vraag is echter: hoe goed is dit bestand? In dit rapport wordt voor een drietal verschillende gebieden onderzocht wat de kwaliteit is van CP. Verder wordt mede op basis van de ervaringen die tijdens het kwaliteitsonderzoek zijn gedaan een standaard kwaliteitsraamwerk opgezet voor het controleren van nieuwe versies van het boomkronenbestand. Daarnaast is dit document er ook op gericht om de potentiële gebruiker een beter beeld van de kwaliteit te geven.
Original languageEnglish
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra, Wageningen-UR
Number of pages85
Publication statusPublished - 2015

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra Wageningen UR
No.2671
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • trees
  • canopy
  • crown
  • data analysis
  • data collection
  • methodology
  • remote sensing
  • altitude
  • mapping
  • netherlands

Cite this