Bomen over ruimte: een studie naar de toekomstige ruimtebehoefte voor de boomteelt in de regio Boskoop

A. van der Knijff, E. Westerman, J. Bremmer

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het kader van de streekplanherziening Zuid-Holland Oost is een schatting gemaakt van de toekomstige ruimtebehoefte voor de boomteelt in de regio Boskoop tot 2015. Op basis van toekomstige ontwikkelingen in de vraag naar boomteeltproducten, de (inter)nationale concurrentiepositie van de boomteelt in de regio Boskoop en de bedrijfsstructuur is de extra ruimtebehoefte geschat op 2% per jaar. Het totale areaal boomteelt in 2015 komt hiermee op 1.435 ha (+ 335 ha), waarvan de helft pot- en containerteelt en de helft in de vollegrond. Ook zal tot 2015 de teelt onder glas gestaag toenemen. Om het boomteeltcentrum in de regio Boskoop in stand te houden is niet alleen behoefte aan extra ruimte, maar zal ook voldaan moeten worden aan een aantal kwalitatieve randvoorwaarden. De belangrijkste randvoorwaarden zijn: planologische zekerheid, ruimte voor ondersteunend glas, goede bedrijfsstructuur, goede infrastructuur, kwalitatief goed opgeleid personeel en professioneel ondernemersschap
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherLEI
Number of pages46
ISBN (Print)9789052427256
Publication statusPublished - 2002

Publication series

NameRapport / LEI : Domein 4, Ruimte en economie
PublisherLEI

Keywords

  • rural planning
  • land use planning
  • forestry
  • forest nurseries
  • forest products
  • arboriculture
  • land use
  • netherlands
  • zuid-holland

Cite this