Boerendiversiteit voor biodiversiteit; een inventarisatie van de spontane plantengroei op vijf natuurvriendelijke rundveebedrijven

E.J. Weeda

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Met aangepaste bedrijfsvoering zijn op rundveebedrijven allerlei landschapselementen in stand te houden die voor de wilde plantengroei betekenis hebben. Op schrale zandgrond worden houtwallen onderhouden, op vochtige zandgrond elzensingels, in veenweidegebieden sloten en oevers, in laagveenplassengebieden bloemrijk grasland en trilveen. Bij het natuurbeheer in oude cultuurlandschappen is boerenverstand onmisbaar. Zo kan een waterplant als Krabbenscheer een vitale rol spelen in de kringloop van meststoffen. Radicale verschraling leidt soms tot massale ontwikkeling van agrarisch minderwaardige of oneetbare grassen zoals Smele, Rietgras of Witbol, terwijl de bloemrijkdom eerder af- dan toeneemt. Met lichte bemesting zijn in dezelfde percelen goede voedergrassen zoals Beemdlangbloem in stand te houden, terwijl tevens vlinderbloemigen en andere rijkbloemige graslandplanten gedijen. Aan het slot ontvouwt een boerenzoon zijn plan voor een 'Natuurboerderij'.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages100
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.973
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • farm management
 • biodiversity
 • nature conservation
 • protection
 • landscape conservation
 • grasslands
 • plants
 • species
 • netherlands
 • agro-biodiversity
 • nature

Cite this