Boeren voor schoon oppervlaktewater : perspectieven voor inrichtingsmaatregelen in het agrarisch gebied

O.A. Clevering, J.J. de Haan

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  De landbouw staat de komende jaren voor de uitdaging om de belasting van het oppervlaktewater te verminderen, zodat aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water kan worden voldaan. In deze brochure wil Praktijkonderzoek Plant & Omgeving de potenties laten zien van kleinschalige inrichtingsmaatregelen op agrarische bedrijven, zoals aanpassingen aan de ontwatering van percelen, de aanleg van waterzuiveringssystemen en bufferstroken langs watergangen. Deze maatregelen bevorderen de retentie van nutriënten in het agrarisch gebied. Daarnaast wordt ingegaan op de combineerbaarheid van functies in het landelijk gebied, op mogelijke financieringsconstructies en perspectieven voor de toekomst.
  Original languageDutch
  Place of PublicationLelystad
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving
  Publication statusPublished - 2006

  Keywords

  • water quality
  • surface water
  • nature conservation
  • netherlands
  • agri-environment schemes

  Cite this