Boeren voor natuur, een economische vertaling : een modelmatige benadering van de economische gevolgen van de verandering in bedrijfsvoering

C.C. Niemeijer

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Ecologische en landschappelijke kwaliteiten in gebieden gaan sterk achteruit door onder andere de druk van de moderne landbouw. Dat is niet gewenst. Om dit te voorkomen is Boeren voor Natuur ontwikkeld. De veehouder sluit een contract af met een looptijd van 30 jaar waardoor geen mineralen meer worden aangevoerd op het bedrijf. Geen ruwvoer, geen krachtvoer en geen (kunst)mest of strooisel wordt aangevoerd op het bedrijf. Daarnaast zal hij geen bestrijdingsmiddelen gebruiken en zal de waterhuishouding op het bedrijf worden aangepast in de vorm van grondwaterstandverhoging en een groter vasthoudend vermogen van water. Aangezien wel afvoer plaatsvindt in de vorm van dieren, vlees, melk e.d., zal er een verschraling optreden op de cultuurgrond waardoor ruimte ontstaat voor de ontwikkelingen van meer natuurlijke biotopen. Er is een geïntegreerde en gebiedsgerichte ontwikkeling en beheer van cultuurgrond en omliggende natuurgrond. Om een beeld te krijgen in de consequenties van de natuurgerichte bedrijfsvoering heeft Dienst Landelijk Gebied (DLG) opdracht van het ministerie van LNV gekregen de berekeningen op te starten voor de pilot Boeren voor Natuur. Hiervoor is de samen gewerkt met de Animal Sciences Group (ASG) te Lelystad, het LEI en Alterra. Uitgangspunt is een gewasgroeimodel en een koemodel
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherAnimal Sciences Group
Number of pages45
Publication statusPublished - 2007
Externally publishedYes

Publication series

NameRapport / Animal Sciences Group : Divisie Veehouderij
PublisherAnimal Sciences Group
No.52

Keywords

  • dairy farming
  • farm management
  • sustainability
  • farm results
  • minerals
  • water management
  • models
  • closed systems
  • fertilizer application

Cite this