'Boeren op hoog water'; Een studie naar de toekomstperspectieven voor landbouw op natte veengronden in het Groene Hart

T.A. Vogelzang, M.H. Borgstein, G.J.F. van den Elzen, F.A. Eiff, R.A.M. Schrijver, M. Woud

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de mogelijkheden voor landbouw op natte veengronden in het Groene Hart. Hiermee wordt bedoeld een bedrijfssysteem in de melkveehouderij, waarbij het slootwaterpeil verhoogd wordt van 60 naar 35 cm beneden maaiveld. Hiertoe is in eerste instantie bezien welke toekomstscenario's er momenteel zijn voor de landbouw in het Westelijke Veenweidegebied en is meer specifiek voor de regio De Venen een actoranalyse gemaakt over de standpunten van verschillende partijen daarom-trent. Onderzocht is vervolgens welke mogelijkheden agrarische ondernemers hebben om te anticiperen op de genoemde peilverhoging en welke kosten daaraan verbonden zijn. Ook is onderzocht of het mogelijk is om gebiedscontracten af te sluiten rond landbouw op natte veengronden en welke inhoud een dergelijk contract tussen overheden en agrarische onder-nemers dan zou moeten hebben. Het onderzoek is gebaseerd op een actorenanalyse middels interviews en literatuuronderzoek, berekeningen van de Animal Sciences Group van Wage-ningen UR, een GDR-meeting met experts en een workshop met vertegenwoordigers van alle betrokken belangengroepen in De Venen.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherLEI
Number of pages81
ISBN (Print)9789052429212
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameRapport / LEI : Domein 3, Natuurlijke hulpbronnen en milieu
PublisherLEI

Keywords

 • agricultural economics
 • peat soils
 • peatlands
 • dairy farming
 • farming systems
 • farmers
 • netherlands
 • water level management
 • peat grasslands
 • west netherlands
 • groene hart

Cite this