Boeren met ruimte voor water, landschap en natuur in Olst-Wezep : een quickscan naar meer mogelijkheden voor boeren om bedrijfsmatig rekening te houden met ruimte voor water(berging), landschap en natuur in het landinrichtingsproject Olst-Wesepe

A. Corporaal, R.A.M. Schrijver, A.H.F. Stortelder

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het landinrichtingsgebied Olst-Wesepe is de consequentie van het vigerende water- en natuurbeleid dat er een relatief groot oppervlak gronden aan de landbouw moet worden ont-trokken (aankoop) om zaken als ruimte voor waterberging, landschap en natuur te realiseren. De landinrichtingscommissie heeft ALTERRA opdracht gegeven te onderzoeken of er alternatieven zijn voor aankoop: kunnen die doelstellingen ook gerealiseerd worden door aanpassingen in de agrarische bedrijfsvoering voor te stellen, zodat meerboer(en) kunnen blijven, maar ook de beleidsdoelstellingen duurzaam gewaarborgd zijn. Het rapport doet verslag van onder-zoek naar 4 agrarische bedrijfstypen op hun merites zijn onderzocht, 1) marktconforme bedrijven, 2) bedrijven met relatief veel landschapselementen (L-bedrijven), 3) idem met veel ruimte voor water (W-bedrijven), en 4) met natuur (N-bedrijven). Conclusie op groen-blauw-doelstellingen gerichte bedrijven, vooral waar het accent kan komen te liggen op "innovatief omgaan met ruimte voor water" hebben zelfs beter perspectief. De doorgerekende alternatieve bedrijfsvormen realiseren alle een beter gezinsinkomen dan een overeenkomstig traditioneel bedrijf: zo heeft bijvoorbeeld een middelgroot watergericht bedrijf (30 ha) een minstens twee keer zo hoog gezinsinkomen. Alles overziend wordt aanbevolen om in dit gebied een concrete pilot te realiseren omdat hier erg veel kansen liggen in een erg positief ingestelde omgeving.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages59
Publication statusPublished - 2002

Publication series

NameAlterra-rapport
No.421

Keywords

  • nature conservation
  • farm management
  • landscape conservation
  • farm income
  • water storage
  • feasibility studies
  • netherlands
  • nature
  • overijssel
  • salland

Cite this